Ceràmiques Marull
Terrissa Popular - Presentació

Amb Carmel Maruny i Bech comença la nissaga dels terrissers de la família Maruny. Ell fou un dels socis fundadors de la Cooperativa de "La Unión Obrera de Alfareros" creada el 31 de juliol de l'any 1899.

La fundació de "La Unión Obrera de Alfareros" tingué lloc arran d'una vaga general en la qual els terrissers reclamaven un ral més de jornal. Carmel Maruny desenvolupà una tasca molt activa en el si de la "Unió", primer com a vocal i després com a president. La Cooperativa estava formada per 52 socis dels quals 42 eren terrissers.

La Cooperativa es va dissoldre definitivament l'any 1955.

La familia Maruny (Francisco Maruny i Eliseu Martí) va adquirir un immoble en el carrer del Pedró on instal·laren part de l'utillatge material de la "Unió" que els va correspondre com a socis. La producció de la terrisseria Maruny va continuar elaborant la tipologia de peces que es fabricava a la "Unió". Una d'aquestes tipologies, la producció d'elements auxiliars de la construcció (teules ventiladores, tortugues, canaleres, colzes, etc..) darrerament ha agafat molt més protagonisme i molta més importància.

Actualment la continuïtat de l'obrador és a càrrec d'Antoni Maruny, fill de Francisco Maruny i net de Carmel Maruny.

Con Carmel Maruny i Bech comienza la estirpe de los alfareros de la familia Maruny. El fue uno de los socios fundadores de la Coperativa "La Unión Obrera de Alfareros" creada el 31 de Julio del año 1899.

La fundación de "La Unión Obrera de Alfareros" tuvo lugar a raiz de una huelga general en la cual los alfareros reclamavan un real más de jornal. Carmel Maruny desarrolló una labor muy activa en el seno de la "Unió", primero como vocal y después como presidente. La Cooperativa estaba formada por 52 socios de los cuales 42 eran alfareros.

La Cooperativa se disolvió definitivamente el año 1955.

La familia Maruny (Francisco Maruny y Eliseu Martí) adquirió un inmueble en la calle del Pedró, donde instalaron parte del utillage material de la "Unió" que les correspondió como socios. La producción de la alfarería Maruny continuó elaborando la tipología de piezas que se fabricaban en la "Unió". Una de estas tipologías, la producción de elementos auxiliares de la construcció (tejas ventiladoras, tortugas, canaleras, codos, etc...) últimamente han tomado mucho más protagonismo e importancia.

Actualmente la continuidad de el taller está a cargo de Antoni Maruny, hijo de Francisco Maruny y nieto de Carmel Maruny.

Text en construcció

enric@pacreu.com
© www.pacreu.com 2003
inici de pàgina

 

Contacte enric@pacreu.com