Terrissa - Ceràmica Mestres
Terrissa Popular - Presentació

Per trobar els orígens de la nostra empresa hauríem de retrocedir més de 200 anys, però tot i això veuríem que va començar al poble de Quart i en el mateix indret on es troba avui. Els qui la van començar, alternaven la terrissa amb l'agricultura. Les peces de terrissa que produïen, amb uns mitjans molt rudimentaris, les venien als mercats.

Sempre ens hem especialitzat en la manufactura de peces per a la cuina, algun article per al jardí i altres d'utilitat per a la llar en general.

Continuem produint amb el sistema artesà tredicional, però hem instal·lat forns més ràpids, equipats amb cremadors de productes de més potència calorífica, per tal de mantenir sempre la bona relació qualitat/preu del tot el nostre assortiment de cassoles, olles, càntirs, cassons, gerros, guardioles, etc.

A més, la nostra principal obsessió és que tots els articles siguin sempre de primera qualitat. Per exemple, des de fa poc temps, l'excel·lència de les nostres cassoles i els altres estris de cuina està ratificada pel Registre Sanitari d'indústries i Productes Alimentaris de Catalunya, el qual garanteix que els nostres productes compleixen totes les normes sanitàris vigents a Europa.

Para hallar los orígenes de nuestra empresa, debemos remontar-nos a más de doscientos años. No obstante, vemos que empezó en el pueblo de Quart y en el mismo lugar donde hoy se ubica. Sus fundadores alternaban la alfarería con la agricultura. La alfarería que producían, con medios muy rudimentarios, la vendían en los mercados.

Desde antaño nos hemos especializado en la manufactura de piezas para la cocina, algún artículo para jardín y otros de utilidad para el hogar en general.

Para nuestra producción continuamos usando el sistema artesano tradicional, pero utilizamos también hornos más rápidos, equipados con quemadores de productos de mayor potencia calorífica, para mantener siempre una excelente relación calidad/precio en todo nuestro surtido de cazuela, ollas, botijos, cazos, jarrones, huchas, etc.

Asimismo, nuestra principal obsesión es la de que todos los artículos sean siempre de la primera calidad. Por ejemplo, desde hace poco, la excelencia de nuestras cazuelas y otros utensilios de cocina està ratificada por el "Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya", el cual garantiza que se cumplan todas las normas sanitarias vigentes en Europa.

In order to find the origins of our company we have to go back more than 200 years, but despite all we can see that it started in the village of Quart and in the same place where we are today. Those who started it alternated pottery work with agriculture. Tey sold the pottery that they produced, with very rudimentary means, in the market places.

We have always specialised with the traditional artisan system but we have installed faster ovens, equiped with burners that use products with greater calorific potencial, in order to always maintain the good quality/price relationship of all our range of casseroles, pots, jugs, small pots, vases, money boxes, etc.

In addition, our principal preocupation is that our products should continue to be of the very first quality. For example, the excellence of our casseroles and the other cooking vessels was recognised by the "Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya" (The Catalan Health Register of Industry and Food Productes) which is a guarantee that our products acomplish all regulations currently in force in Europe.

enric@pacreu.com
© www.pacreu.com 2003
inici de pàgina

 

Contacte enric@pacreu.com